Profilaktyka Raka Piersi

Profilaktyka raka piersi jest tematem ważnym w całym roku, jednak w październiku prowadzone są działania w większym zakresie wśród społeczeństwa. Może również dlatego, że 15 października przypada Dzień Walki z Rakiem Piersi.

 

W związku z tym również młodzież naszej Bursy zarówno przy ul. Słowackiego jak i ul. Kaliskiej brała udział w spotkaniach profilaktycznych, podczas których przekazane zostały ważne informacje w zakresie:

  • skąd się bierze rak piersi,
  • jak zapobiegać,
  • jak wykonywać samobadanie piersi.

W ostatnim punkcie bardzo przydatny okazał się fantom piersi wypożyczony ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. Młodzież mogła poćwiczyć i wzbogacić wiedzę teoretyczną.

W ramach solidarności z osobami chorymi na raka piersi i symbolem włączenia się

w profilaktykę w tym temacie młodzież została zachęcona do przypięcia sobie różowych wstążeczek.

Na zakończenie przeprowadzono konkurs wiedzy w ramach profilaktyki raka piersi. Nagrodzone zostały

  • z ul. Kaliskiej -> Wiktoria Lewandowska, Maja Kęska i Natalia Bobrowska;
  • z ul. Słowackiego -> Tetiana Drotsenko, Roksana Pawlak i Zuzanna Konieczna.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i nie tylko zwycięzców ale wszystkich zachęcamy do samobadania piersi.

 

Faktem jest, że temat dotyczy kobiet lecz pamiętajmy, że rak piersi występuje również

u mężczyzn.

 

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach zajęć ZDROWOTNE PLOTECZKI a poprowadziła

je p. Anna Węclewska.

Pasowanie na wychowanka bursy w grupie IV na ulicy Słowackiego 11

Pasowanie na wychowanka bursy  w grupie IV na ulicy Słowackiego 11 odbyło się 11.10.2022r.

Nowi mieszkańcy zostali umownie przyjęci do grona naszych mieszkańców.

Na początku każdy opowiedział o sobie, swoich pasjach i osiągnięciach, planach…. Dało to możliwość bliższego zapoznania się.

Nie obyło się również bez trudnych pytań dotyczących bursy oraz próby uśmiechu po zjedzeniu plasterka cytryny.

Po złożeniu przysięgi nastąpiło uroczyste pasowanie na wychowanka bursy oraz wręczenie pamiątkowego dyplomu.

Na koniec było wspólne zdjęcie i poczęstunek. To był fajnie spędzony czas w obecności całej naszej społeczności, pani dyrektor i wychowawców.

 

Organizatorką spotkania była p. Maria Gabryelczyk.

Dzień Chłopca 2022

W dniu 04.10.2022 r. w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopca. Świętowanie tego dnia na stałe wpisało się

do kalendarza imprez bursowych.

O tytuł Super Chłopaka i Omnibusa dzielnie walczyło kilku wychowanków.

W trakcie zabaw i konkursów chłopcy mogli się wykazać wiedza i ciekawymi umiejętnościami. Były konkursy na inteligencję, prezencję, szybkość, pomysłowość i zaradność.

Wszyscy dopingowali swoich kolegów.

 Spośród biorących udział w zabawie tytuł Super Chłopaka zdobył Filip Kaźmierczak natomiast tytuł Omnibusa Tymoteusz Smak.

Zwycięzcy zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami, które wręczyła pani dyrektor Barbara Zawal.

To był wieczór pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy zakończony słodkim poczęstunkiem.

 

Organizatorką spotkania była p. Aleksandra Pilarska-Maciaszek

Bezpieczeństwo, temat nieobcy wychowankom Bursy

Młodzież z Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wzięła udział w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

W dniu 22.09.2022 wychowankowie klas pierwszych pogłębili swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa młodzieży, przepisów prawnych dla nieletnich oraz zagrożeń cyberprzemocy.

Natomiast wychowankowie pełnoletni wzięli udział w debacie społecznej w dniu 28.09.2022, gdzie głównym tematem była cyberprzemoc.

Zdobyta wiedza jest cenną wskazówką jak żyć bezpiecznie w okresie młodzieńczym oraz zostanie wykorzystana w późniejszym etapie życia.

Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniach.

Dzień jabłka

Z okazji Światowego Dnia Jabłka, który obchodzimy 29.09 młodzież wzięła udział w spotkaniu nt. Rola jabłka w codziennej diecie. Teraz jest już dla wszystkich jasne ile korzyści dla zdrowia kryje się w tym owocu. Zgodnie zdecydowaliśmy: warto zjadać jabłko codziennie!!!

Zajęcia zorganizowała p. Maria Gabryelczyk

pasowanie1

Pasowanie na wychowankę Bursy Międzyszkolnej we Wrześni – grupa 3

W dniu 27.09.2022 roku  odbyła się uroczystość „Pasowania na wychowankę Bursy” grupy 3 Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.


W miłym gronie zaproszonych gości, wśród których nie mogło zabraknąć pani dyrektor Barbary Zawal i pani kierownik, a zarazem wychowawcy, Anny Węclewskiej oraz wychowawców pani Doroty Gruszczyńskiej oraz pani Ewy Pokorskiej, młodzież świętowała
 umowne przyjęcie najmłodszych wychowanek w poczet społeczności Bursy Międzyszkolnej we Wrześni. Przygoda integracyjna grupy 3 rozpoczęła się przejściem z bursy przy ul. Kaliskiej 2a  do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich i odwiedzeniem po drodze kilku ważnych miejsc w naszym mieście, aby przybliżyć młodzieży  istotne punkty na mapie miasta: Kościół Fara, ulica Dzieci Wrzesińskich, pomnik Jana Pawła II, ławeczka Bronisławy Śmidowiczówny, Rynek wrzesiński, Ratusz, Pomnik Dzieci Wrzesińskich. Starsze koleżanki przygotowały krótkie opisy poszczególnych miejsc, co spotkało się z żywym zainteresowaniem.

W muzeum, młodzieży została przekazanaobszerna wiedza na temat Wrześni jako miasta, które w 1901 r. dało wielkie świadectwo patriotyzmu. W obronie polskiego języka i polskiej kultury stanęły dzieci – uczniowie miejscowej Katolickiej Szkoły  Ludowej. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji i zapoznała się z ofertą muzeum. Uzyskane informacje w zakresie historii, kultury i tradycji Wrześni z pewnością przyczynią się lepszemu zaaklimatyzowaniu w nowym miejscu zamieszkania naszym wychowankom w okresie nauki.

Następnie przeszliśmy do restauracji Next ,  gdzie nastąpiło uroczyste pasowanie na wychowankę bursy.

Pani dyrektor Barbara Zawal powitała wszystkich, a w szczególności najmłodsze wychowanki. W swoim przemówieniu podkreśliła wagę tego dnia, życzyła wszystkim sukcesów, osiągania wyznaczonych celów i jak najlepszych relacji koleżeńskich w społeczności bursowej.

Spotkanie prowadziły: przewodnicząca Samorządu Bursy – Natalia Bobrowska oraz przewodnicząca grupy – Wiktoria Bartkowiak. Dziewczęta zaoferowały pomocną dłoń młodszym koleżankom i zachęcały je  do przyjęcia dobrych rad zarówno ze strony wychowawców jak i koleżanek. Dokonano uroczystego pasowania z rąk pani Dyrektor, wychowanki otrzymały też pamiątkowe dyplomy.

 

Uroczystości towarzyszyła myśl  Pino Pellegrino ;

 

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz,

jaką
człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi.

                               Bezinteresownie.”

 

Wspólnemu poczęstunkowi w postaci pizzy i napoju towarzyszyły zabawy integracyjne.

Spotkanie przebiegało w atmosferze życzliwości i bardzo dobrej zabawy.

 

Koordynatorem uroczystości była p. Ewa Pokorska

pasowanie1
pasowanie2
pasowanie3
pasowanie4
pasowanie5
pasowanie6

Narodowe Czytanie 2022 w Bursie

Mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej we Wrześni włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tegoroczna akcja odbyła się w Polsce po raz 11 natomiast w Bursie na ul. Słowackiego po raz 4 a na Kaliskiej po raz pierwszy.

Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej, która wybrała w tym roku utwór  Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”.

Wychowankowie z ulicy Słowackiego zaprezentowali „Świteź” oraz Świteziankę” natomiast z ul. Kaliskiej „Do przyjaciół” oraz „Pierwiosnek”.

Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w popularyzację czytelnictwa najważniejszych dzieł
polskiej literatury.

 
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w akcji oraz naszego partnera Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

Drodzy Wychowankowi i Rodzice oraz Pracownicy Bursy Międzyszkolnej we Wrześni!

 

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023

życzę

owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości, satysfakcji z czasu spędzonego w Bursie i dużo uśmiechu

Mam nadzieję, że po okresie wakacyjnego wypoczynku z radością przystąpicie do zdobywania wiedzy i kreatywnego spędzania czasu wolnego w gronie współmieszkańców Bursy.

Wychowawcom i Pracownikom administracji i obsługi życzę wytrwałości i zaangażowania w proces wychowawczy naszej młodzieży. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie okresem nowych wyzwań i pomyślnej współpracy.

 

Rodzicom życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości

z osiągnięć Państwa dzieci.

 

 Nasza Bursa zawsze pozostaje dla Państwa miejscem otwartym

i przyjaznym.

 

 

                                                              Barbara  Zawal

                                                        dyrektor

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczynamy w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni 

31.08.2022 r. o godz. 16.00

 

  • zakwaterowanie młodzieży w bursie będzie w godz. 16.00 – 20.00;
  • wychowankowie, którzy kontynuują swój pobyt, po przyjeździe do bursy sprawdzają na liście wywieszonej w holu przydział do grupy, następnie zgłaszają się do właściwego wychowawcy, u którego należy dopełnić formalności związanych z przyjęciem do bursy;
  • uczniowie klas I po przyjeździe do bursy sprawdzają na liście wywieszonej w holu przydział do grupy, następnie zgłaszają się do właściwego wychowawcy, u którego należy dopełnić formalności związanych z przyjęciem do bursy;
  • uczniowie niepełnoletni obowiązkowo zgłaszają się wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi, z którymi wychowawcy bursy ustalą formy i zasady kontaktowania się, wypełnią niezbędną dokumentację, w   tym druki meldunkowe, oświadczenia i zgody związane z pobytem dziecka w bursie;
  • opłaty obowiązkowe za zakwaterowanie i wyżywienie należy regulować przelewem z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto nr:

 

27 9681 0002 0000 3249 2000 0010

 

Prosimy wykonać dwa przelewy:

 

1)      Za wyżywienie córki/syna …………………………………. w miesiącu ……………………… ;

                                                          imię i nazwisko dziecka

 

2)      Za zakwaterowanie córki/syna ……………………………… w miesiącu ……………………. .

                                                            imię i nazwisko dziecka

 

• wysokość dziennej opłaty za wyżywienie:

1)      od poniedziałku do czwartku   /3 posiłki/  – 20,00 zł

2)      w piątek / 2 posiłki/                                    – 15,00 zł

Celem odpisu posiłków na dany dzień należy dokonać zgłoszenia w dniu poprzedzającym ten dzień do godz. 14.00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 05/2022 Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z dnia 17 sierpnia 2022 r.  

 

wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie:

1)      100,00 zł za osobę / w składzie 1 – 3 osobowym,

2)        90,00 zł za osobę / w składzie 4 – osobowym.

    

Opłata należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu w Bursie.

        Podstawa prawna: Uchwała Nr 1466/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 lipca 2022 r.

 

 

Informacje dodatkowe:

        prosimy wziąć ze sobą komplet bielizny pościelowej /powłoka, powłoczka, prześcieradło/, ręczniki i przybory toaletowe, obuwie przeznaczone do kąpieli pod natryskiem, obuwie domowe, kpl. sztućców, kubek, talerze /do użytku w pokoju/, przedłużacz z listwą przeciwprzepięciową;

 

        – prosimy nie przywozić dzbanków elektrycznych, żelazek, mebli, dywanów, lodówek.

 

        – pierwszym posiłkiem podanym w stołówce bursy będzie śniadanie 1 września 2022 r.

 

 

Bursa w roku szkolnym 2022/2023 będzie czynna dla wychowanków

od niedzieli od godz. 17:00 do piątku do do godz. 17:00