Fonoholizm

W dniu 30.03.2023r. w Busie Międzyszkolnej we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2  odbyły się zajęcia z profilaktyki uzależnień od telefonu: Fonoholizm – nowe uzależnienie. Czy komórka to cały mój świat? Młodzież podczas zajęć, nabyła umiejętność mądrego korzystania z telefonu, dowiedziała się do czego może prowadzić fonoholizm, jak łatwo wpaść w jego sidła oraz jak szkodliwe może być nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego na funkcjonowanie człowieka. Wychowankowie poznali objawy uzależnienia od telefonu komórkowego tzw. uzależnienia behawioralnego /czynnościowego/ poznali możliwość wystąpienia dolegliwości somatycznych. Podczas zajęć w grupach spisane zostały alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez smartfonu,  młodzież miała możliwość kształtowania postaw prospołecznych i prozdrowotnych. Zajęcia realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej, poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od smartfonów, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, czym przyczyniły się do wzrostu zachowań pożądanych. Wyświetlony został filmik profilaktyczny autorstwa Steve Cutts, który był przyczynkiem do dyskusji: Jaka jest prawda o naszym świecie? Jak zachowują się ludzie uzależnieni od telefonów? Jak to zmienić? Młodzież aktywnie uczestniczyła w zorganizowanym zajęciu profilaktycznym.

Wychowankowie przystąpili też do badania ankietowego na temat korzystania z telefonu komórkowego.

Zajęcia zorganizowała p. Ewa Pokorska

Możliwość komentowania została wyłączona.