O Bursie

Zamieszkaj u nas

Bursa Międzyszkolna we Wrześni jest placówką całodobową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

W Bursie mieszkać mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych spoza terenu powiatu wrzesińskiego.

Bursa to miejsce, które daje możliwość poznania nowych ludzi, uczy samodzielności, przygotowuje młodzież do dorosłego życia, zapewnia najlepsze warunki do nauki i wspiera rodziców w procesie wychowawczym.

Wychowankowie mają okazję do uczestniczenia w ciekawych zajęciach, warsztatach  i uroczystościach.

Z dniem 1 września 2020r. zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 117/XVII/2020 oraz nr 118/XVII/2020 z dnia 31.03.2020 Bursa Międzyszkolna we Wrześni stała się samodzielną placówką oświatową z siedzibą przy ul. Słowackiego 11 i dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy  ul. Kaliskiej 2a.

Oba obiekty znajdują się w bardzo korzystnej lokalizacji.

Obiekt przy ul. Słowackiego jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

ObiektCałowita powierzchniaIlość pokoi mieszkalnychIlość miejsc do zamieszkania
ul. Słowackiego 111 114,5 m21532
ul. Kaliska 2a2 535,93 m237140

 

Zapewniamy:

 

Młodzieży zamieszkującej w budynku przy ul. Słowackiego oferujemy:

 

Młodzieży zamieszkującej w budynku przy ul. Kaliskiej 2a oferujemy:

Miesięczny koszt pobytu to zaledwie 90 – 100 zł.

Z uwagi na panującą pandemię COVID 19 nasza placówka  przestrzega wytycznych i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania reżimu sanitarnego.  

Młodzież, pracownicy i osoby odwiedzające Bursę przestrzegają obowiązujących Regulaminów, Procedur i zasad m.in.  dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i stosowania dystansu społecznego.