INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczynamy w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni 

31.08.2022 r. o godz. 16.00

 

  • zakwaterowanie młodzieży w bursie będzie w godz. 16.00 – 20.00;
  • wychowankowie, którzy kontynuują swój pobyt, po przyjeździe do bursy sprawdzają na liście wywieszonej w holu przydział do grupy, następnie zgłaszają się do właściwego wychowawcy, u którego należy dopełnić formalności związanych z przyjęciem do bursy;
  • uczniowie klas I po przyjeździe do bursy sprawdzają na liście wywieszonej w holu przydział do grupy, następnie zgłaszają się do właściwego wychowawcy, u którego należy dopełnić formalności związanych z przyjęciem do bursy;
  • uczniowie niepełnoletni obowiązkowo zgłaszają się wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi, z którymi wychowawcy bursy ustalą formy i zasady kontaktowania się, wypełnią niezbędną dokumentację, w   tym druki meldunkowe, oświadczenia i zgody związane z pobytem dziecka w bursie;
  • opłaty obowiązkowe za zakwaterowanie i wyżywienie należy regulować przelewem z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto nr:

 

27 9681 0002 0000 3249 2000 0010

 

Prosimy wykonać dwa przelewy:

 

1)      Za wyżywienie córki/syna …………………………………. w miesiącu ……………………… ;

                                                          imię i nazwisko dziecka

 

2)      Za zakwaterowanie córki/syna ……………………………… w miesiącu ……………………. .

                                                            imię i nazwisko dziecka

 

• wysokość dziennej opłaty za wyżywienie:

1)      od poniedziałku do czwartku   /3 posiłki/  – 20,00 zł

2)      w piątek / 2 posiłki/                                    – 15,00 zł

Celem odpisu posiłków na dany dzień należy dokonać zgłoszenia w dniu poprzedzającym ten dzień do godz. 14.00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 05/2022 Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z dnia 17 sierpnia 2022 r.  

 

wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie:

1)      100,00 zł za osobę / w składzie 1 – 3 osobowym,

2)        90,00 zł za osobę / w składzie 4 – osobowym.

    

Opłata należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu w Bursie.

        Podstawa prawna: Uchwała Nr 1466/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 lipca 2022 r.

 

 

Informacje dodatkowe:

        prosimy wziąć ze sobą komplet bielizny pościelowej /powłoka, powłoczka, prześcieradło/, ręczniki i przybory toaletowe, obuwie przeznaczone do kąpieli pod natryskiem, obuwie domowe, kpl. sztućców, kubek, talerze /do użytku w pokoju/, przedłużacz z listwą przeciwprzepięciową;

 

        – prosimy nie przywozić dzbanków elektrycznych, żelazek, mebli, dywanów, lodówek.

 

        – pierwszym posiłkiem podanym w stołówce bursy będzie śniadanie 1 września 2022 r.

 

 

Bursa w roku szkolnym 2022/2023 będzie czynna dla wychowanków

od niedzieli od godz. 17:00 do piątku do do godz. 17:00 

Możliwość komentowania została wyłączona.