Pasowanie na wychowankę Bursy Międzyszkolnej we Wrześni – grupa 3

W dniu 27.09.2022 roku  odbyła się uroczystość „Pasowania na wychowankę Bursy” grupy 3 Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.


W miłym gronie zaproszonych gości, wśród których nie mogło zabraknąć pani dyrektor Barbary Zawal i pani kierownik, a zarazem wychowawcy, Anny Węclewskiej oraz wychowawców pani Doroty Gruszczyńskiej oraz pani Ewy Pokorskiej, młodzież świętowała
 umowne przyjęcie najmłodszych wychowanek w poczet społeczności Bursy Międzyszkolnej we Wrześni. Przygoda integracyjna grupy 3 rozpoczęła się przejściem z bursy przy ul. Kaliskiej 2a  do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich i odwiedzeniem po drodze kilku ważnych miejsc w naszym mieście, aby przybliżyć młodzieży  istotne punkty na mapie miasta: Kościół Fara, ulica Dzieci Wrzesińskich, pomnik Jana Pawła II, ławeczka Bronisławy Śmidowiczówny, Rynek wrzesiński, Ratusz, Pomnik Dzieci Wrzesińskich. Starsze koleżanki przygotowały krótkie opisy poszczególnych miejsc, co spotkało się z żywym zainteresowaniem.

W muzeum, młodzieży została przekazanaobszerna wiedza na temat Wrześni jako miasta, które w 1901 r. dało wielkie świadectwo patriotyzmu. W obronie polskiego języka i polskiej kultury stanęły dzieci – uczniowie miejscowej Katolickiej Szkoły  Ludowej. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji i zapoznała się z ofertą muzeum. Uzyskane informacje w zakresie historii, kultury i tradycji Wrześni z pewnością przyczynią się lepszemu zaaklimatyzowaniu w nowym miejscu zamieszkania naszym wychowankom w okresie nauki.

Następnie przeszliśmy do restauracji Next ,  gdzie nastąpiło uroczyste pasowanie na wychowankę bursy.

Pani dyrektor Barbara Zawal powitała wszystkich, a w szczególności najmłodsze wychowanki. W swoim przemówieniu podkreśliła wagę tego dnia, życzyła wszystkim sukcesów, osiągania wyznaczonych celów i jak najlepszych relacji koleżeńskich w społeczności bursowej.

Spotkanie prowadziły: przewodnicząca Samorządu Bursy – Natalia Bobrowska oraz przewodnicząca grupy – Wiktoria Bartkowiak. Dziewczęta zaoferowały pomocną dłoń młodszym koleżankom i zachęcały je  do przyjęcia dobrych rad zarówno ze strony wychowawców jak i koleżanek. Dokonano uroczystego pasowania z rąk pani Dyrektor, wychowanki otrzymały też pamiątkowe dyplomy.

 

Uroczystości towarzyszyła myśl  Pino Pellegrino ;

 

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz,

jaką
człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi.

                               Bezinteresownie.”

 

Wspólnemu poczęstunkowi w postaci pizzy i napoju towarzyszyły zabawy integracyjne.

Spotkanie przebiegało w atmosferze życzliwości i bardzo dobrej zabawy.

 

Koordynatorem uroczystości była p. Ewa Pokorska

pasowanie1
pasowanie2
pasowanie3
pasowanie4
pasowanie5
pasowanie6

Możliwość komentowania została wyłączona.