Pożegnanie absolwentów

W czwartek 20 kwietnia 2023 r. w Bursie Międzyszkolnej przy ul Słowackiego odbyła się uroczystość , podczas której żegnaliśmy tegorocznych absolwentów: Amelię Hejnę, Paulinę Grześkowiak, Aleksandrę Marchwiak, Martę Koprowską, Jakuba Górskiego i Tobiasza Madalskiego.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele Samorządu Bursy: Emilia Kędzierska, Filip Kaźmierczak i Tymoteusz Smak. Na wstępie  powitali Panią Dyrektor Barbarę Zawal, wychowawców, pracownika obsługi – panią Beatę Szelejewską, wszystkich zebranych a szczególnie przybyłych maturzystów.

Uroczystości towarzyszyło motto: „nigdy nie zapomnij najpiękniejszych dni Twojego życia”.

Spotkanie rozpoczęło się  zaprezentowaniem filmiku z udziałem absolwentów pt. „Wspomnienia z bursy”.  Pani Dyrektor Barbara Zawal żegnając absolwentów 2023 roku dziękowała za wszelkie dobro, jakie pozostawili w bursie i życzyła im jednocześnie najlepszych wyników na maturze i dostania się na wymarzone studia. Pani dyrektor przywołała dobre wspomnienia o wydarzeniach, które pozytywnie wpłynęły na budowanie ciepłej, serdecznej atmosfery w społeczności bursowej. Podziękowała wychowankom za organizację imprez kulturalnych, za udział w konkursach i spotkaniach integracyjnych oraz zaangażowanie w życie Naszej Bursy. W imieniu własnym i wychowawców zaprosiła do odwiedzania przyjaznej im Bursy zapewniając, że zawsze będą mile widzianymi gośćmi. Każdy absolwent otrzymał z rąk Pani Dyrektor kubek z logo bursy oraz laurkę z gratulacjami. Nie zabrakło pamiątkowej fotografii absolwentów i uczestników spotkania.

W imieniu młodzieży opuszczających bursę głos zabrała Amelia Hejna, podziękowała pani Dyrektor, wychowawcom ,pracownikom administracji i obsługi oraz pozostającym w placówce młodszym koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone chwile. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze – rozmowom, wspomnieniom nie było końca.

Możliwość komentowania została wyłączona.